Branże

Przemysł stoczniowy

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w branży stoczniowej - remontowej oraz budowy nowych okrętów. Mamy szereg aplikacji i rozwiązań wspierających procesy we wszystkich kluczowych obszarach.

Więcej ›

Wealth & asset management

Dla instytucji finansowych świadczących usługi zarządzania aktywami i majątkiem oferujemy rozwiązania raportowania dla klienta.

Więcej ›

IT i konsulting

Dla firm informatycznych i konsultingowych mamy w ofercie rozwiązania do zarządzania projektami, rejestracji czasu pracy i raportowania wyników.

Więcej ›

Grupy kapitałowe

Dla większych organizacji posiadamy rozwiązania ułatwiających wymianę danych i raportowanie.

Więcej ›