Nasze kompetencje

Zapoznaj się z naszymi kompetencjami w następujących obszarach:

Business Intelligence

Nasze kompetencje technologiczne w obszarze business intelligence:

  • Platformy - SAP BusinessObjects, Microsoft SQL Server Business Intelligence i Oracle Business Intelligence.
  • Raportowanie i analizy - SAP BusinessObjects, Microsoft Reporting Services itp.
  • ETL - Oracle Warehouse Builder, SAP BusinessObjects Data Integrator i Microsoft Integration Services.

Rozwój oprogramowania

Języki programowania: .NET, C#, C/C++, Java SE/EE, Visual Basic/VBA, Oracle Forms i PHP.

Bazy danych: Oracle, Microsoft SQL Server, Teradata, MySQL i PostgreSQL.

Aplikacje biznesowe

Nasze kompetencje w ramach aplikacji biznesowych:

  • Oracle e-Business Suite (finanse, logistyka, projekty)
  • IFS Applications (finanse, logistyka, zasoby ludzkie)
  • TETA (finanse, zasoby ludzkie, płace)

Kompetencje biznesowe

Nasze kometencje biznesowe w ramach rozwiązań informatycznych:

  • Ogólny biznes - Księgowość i finanse, kadry i płace, CRM itp.
  • Przemysł - Specyfikacja produktu, planowanie produkcji.
  • Finanse - Portfolia inwestycyjne, raportowanie zwrotów i ryzyka.
  • Telekomunikacja - Ewidencja zasobów sieci i usług.