Business Intelligence

Specjalizujemy się we wdrażaniu rozwiązań business intelligence i hurtowni danych. Oferujemy kompleksowe usługi budowy rozwiązań raportowo-analitycznych oraz hurtowni danych od analizy wymagań po utrzymanie. Raportowanie i analizy

Specjalizujemy się we wdrożeniach systemów raportowych i analitycznych na poniższych platformach:

 • SAP BusinessObjects/Crystal Reports
 • Microsoft Business Intelligence
 • Oracle Business Intelligence

Hurtownie danych

Oferujemy kompleksowe usługi budowy i utrzymania hurtowni danych oraz dziedzinowych data martów. W ofercie posiadany predefiniowaną hurtownię danych dla przedsiębiorstw obejmującą podstawowe dane obszarów finansów, logistyki i zasobów ludzkich.

Nasze usługi

Oferujemy komplekoswe usługi wdrożenia i utrzymania rozwiązań klasy Business Intelligence, w szczególności:

 • Analizę wymagań i potrzeb raportowych i analitycznych
 • Doradztwo przy wyborze narzędzi
 • Projekt i budowę hurtowni danych oraz dziedzinowych data martów
 • Analizę i ekstrakcję danych z systemów źródłowych
 • Projekt i budowę mechanizmów zasilania hurtowani danych / data martów (ETL)
 • Projekt i budowę warstw semantycznych dla zapytań i analiz ad-hoc
 • Projekt i budowę raportów
 • Projekt i budowę wskaźników wydajności (KPI) oraz kokpitów menedżerskich
 • Instalacja i konfiguracja narzędzi i środowiska
 • Szkolenie i wsparcie użytkowników
 • Utrzymanie systemu