Grupy kapitałowe

Bilans skonsolidowany

Wsparcie procesu przygotowania bilansu skonsolidowanego oraz wszelkich skonsolidowanych sprawozdań.

Dzienna inforamcja ekonomiczna

Aplikacja służąca do szyfrowanego okresowego (np. codziennego) sprawozdania określonych wskaźników ekonomicznych przez wybrane spółki/podmioty do siedziby grupy kapitałowej.