Przemysł stoczniowy

Nasze rozwiązania i usługi IT dla przemysłu stoczniowego. Przygotowanie produkcji

Kalkulacja ofertowa

Kalkulacja ofertowa jest aplikacją wspierającą biura handlowe w przygotowywaniu i wycenach ofert na zlecenia. W jej zakres wchodzi m.in. rejestr zapytań i ofert, repozytorium dokumentacji kontrahenta oraz tworzenie struktury oferty.

Opis technologiczny

Aplikacja wspierająca opracowywanie specyfikacji technologicznej projektów – zadań produkcyjnych oraz specyfikacji materiałowej.

Automatyczna wycena prac

Automatyczna wycena prac jest aplikacją automatyzującą proces szacowania pracochłonności standardowych zadań na bazie zadanych parametrów.

Zasoby produkcyjne

Ewidencja zasobów produkcyjnych – maszyn i innych środków produkcji oraz ludzi – ich kalendarza dostępności.

Zakupy materiałowe

Dostarczamy rozwiązania wspierające proces zakupów materiałowych w produkcji.

  • Automatyczne rezerwacje materiałów w magazynach na projekty
  • Planowanie materiałów Min-Max – utrzymywanie określonych minimalnych zapasów materiału, po przekroczeniu którego automatycznie generowane są zamówienia do określonego maksymalnego poziomu
  • Automatyczne generowanie zapotrzebowań materiałowych z uwzględnieniem zapasów
  • Zamówienia materiałów krytycznych

Inne obszary

Wspieramy także wiele innych obszarów działalności przemysłu stoczniowego, które nie zostało wymienione powyżej. Przemysł stoczniowy jest obszarem na którym znamy się najlepiej.