Usługi dla biznesu

Analiza biznesowa

Pomożemy w stworzeniu koncepcji rozwiązań organizacyjno-technicznych rozwiązujących problemy Twojej organizacji i poprawiających jej efektywność.

Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych

Oferujemy usługę modelowania, analizy i optymalizacji procesów biznesowych organizacji.

  • Analiza i modelowanie procesów biznesowych
  • Modelowanie aktualnych procesów (AS-IS) oraz docelowych (TO-BE)
  • Optymalizacja procesów
  • Modelowanie obiegu dokumentów
  • Modelowanie organizacji
  • Modelowanie danych i formularzy

Analiza i pozyskiwanie danych

Wspieramy działy Controllingu, Finansowe oraz wszelkie inne działy biznesowe w wydobywaniu danych z systemów informatycznych, ich przetwarzaniu, integracji, analizie oraz wizualizacji. Usługa może mieć charakter doraźny, a także przyjąć formę budowy repozytoriów danych czy firmowych hurtowni danych.

Czytaj więcej o rozwiązaniach Business Intelligence ›

Czyszczenie danych

Dane w systemach informatycznych często są niekompletne, niepoprawne, zduplikowane. Analizujemy dane pod kątem poprawności i kompletności, wraz z klientem opracowujemy algorytmy ich czyszczenia i uzupełniania oraz wykonujemy procesy czyszczenia w bazach danych.